Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verklaring van Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.

De directie van Meetbv verklaart dat:

 1. Wij ons bewust zijn, dat ons handelen invloed heeft op de omgeving en de maatschappij en wij de negatieve afdruk hiervan willen reduceren, of liever nog, geheel weghalen.
 2. Wij kiezen voor het geven van aandacht aan duurzaamheid in verband met onze bedrijfsvoering.
 3. Wij kiezen voor het respectvol omgaan met iedereen die wij tegen komen.
 4. Wij kiezen voor het steunen van organisaties op gebied van maatschappelijk werk en natuur en ook om ons reclamebudget zo veel als mogelijk op dit vlak te besteden.
 5. Wij kiezen voor het creëren van een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ook voor “omstanders”.
 6. Wij dit alles daar waar mogelijk onderling en naar buiten toe communiceren om het proces van verbetering levend te houden.

Heteren,1 mei 2019.

Ruud Mantel

MVO en CO2

Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.
PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
Tel. 026 - 47 222 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CO2 prestatieladder 

Voortgang CO2 reductie 2023

Meet BV is in 2019 gecertificeerd op de CO2 prestatieladder niveau 3 en heeft in 2023 de stap gemaakt naar niveau 5. Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op CO2-reductiemaatregelen die te vinden zijn in het plan van aanpak in het Excel document “Acties, planning en verantwoordelijkheden”. Hier staan tevens de doorberekeningen van de scope 1, 2 en business travel doelstellingen. De VGM-coördinator verzamelt alle data in Q1 en Q3 en publiceert deze in Q2 en Q4.

Scope 1 en 2

MeetBV wil in 2024 ten opzichte van 2018 52% minder CO2 uitstoten Deze doelstelling is absoluut. Opgesplitst willen we in scope 1 37% en scope 2 (incl. businesstravel) 97% reduceren.

De voortgang is in onderstaande tabel te zien.

MeetBV is goed op weg is om in 2024 52% minder CO2 uit te stoten.

Energie reductiedoelstelling

De organisatie heeft een reductiedoelstelling in het energieverbruik van 9% in 2024 ten opzichte van 2018.
Het totale energieverbruik is in 2023 362 GJ t.o.v. 515 GJ in 2018. Een reductie van 30%!

Maatregelen

Hieronder is weergegeven welke maatregelen we voor deze reducties genomen hebben, nemen en overwegen.

Scope 3 en ketenanalyse.
In scope 3 en de ketenanalyse “Landmeten” heeft MeetBV dezelfde doelstelling: in 2026 8% CO2 reduceren ten opzichte van 2022 op het woon-werkverkeer. Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE. De volledige ketenanalyse inclusief onderbouwing van deze doelstelling is te vinden in het document ketenanalyse landmeten.

 In 2023 hebben we flink in apparatuur geïnvesteerd waardoor de uitstoot fors hoger is dan in 2022. Op woon-werk verkeer is na 1 jaar al een reductie van 15% te zien. Dit is het gevolg van betere inventarisatie van de bedrijfsvervoersmiddelen. De doelstelling is aangepast naar 18% reductie in 2026 t.o.v. 2022. Dit willen we bereiken door de volgende maatregelen:

 • Waar mogelijk carpoolen naar kantoor
 • Elektrisch rijden voor medewerkers stimuleren door laadmogelijkheid te bieden
 • OV wordt volledig vergoed voor personeel en stagiaires
 • Bij het aannemen van nieuwe medewerkers / inhuur / stagiaires wordt de voorkeur gegeven aan medewerkers die in de buurt wonen
 • Communiceren over de uitstoot van autorijden (ook woon werk verkeer) in toolboxen (2x per jaar)
 • Voor elke 8.000 km gefietst naar kantoor organiseert Meet B.V. een BBQ
 • Kilometervergoeding daalt bij langere reisafstand

Opdracht met gunningsvoordeel

Voor de jaren 2023 tot 2025 hebben wij een project van de provincie Gelderland gegund gekregen voor het controleren van de zwemwateren. De algemene reductiedoelstellingen zijn ook op dit project van toepassing. De uitstoot binnen dit project wordt veroorzaakt door dieselverbruik, benzineverbruik boten en aggregaten, elektriciteitsverbruik en gasverbruik op kantoor. 6% van deze uitstoten van MeetBV zijn aan dit project gerelateerd, ofwel 1,4 ton.

Overig

Om creatief te blijven zoeken naar mogelijkheden van CO2 reductie zijn wij een participatie begonnen bij Stichting Positieve Impact, waar we door middel van werkgroepen ernaar streven ideeën op te doen om de CO2 uitstoot te reduceren. Meer informatie over deze stichting vindt u hier: https://positieveimpact.nu

Via deze pagina op onze website brengen wij u periodiek op de hoogte van ons CO2‐presteren. Ook is hierover veel te vinden op de website van de SKAO Tevens hebben wij een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2‐beleid dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ellen Meijer, onze VGM‐coördinator.

Heteren, 20 juni 2024
RC Mantel, directeur Landmeetkundig en Adviesbureau Meet BV

 

downloaden: 

MeetBV certificaat niveau 5

Meetbv CO2 2020hj1

Meetbv CO2 2020jaar

Meetbv CO2 2021hj1

MeetBV CO2 2021jaar

MeetBV CO2 2022hj1

MeetBV CO2 2022jaar

MeetBV CO2 2022-aanvullend-naar-5

MeetBV CO2 2023hj1

MeetBV CO2 2023jaar