Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verklaring van Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.

De directie van Meetbv verklaart dat:

  1. Wij ons bewust zijn, dat ons handelen invloed heeft op de omgeving en de maatschappij enwij de negatieve afdruk hiervan willen reduceren, of liever nog, geheel weghalen.
  2. Wij kiezen voor het geven van aandacht aan duurzaamheid in verband met onzebedrijfsvoering.
  3. Wij kiezen voor het respectvol omgaan met iedereen die wij tegen komen.
  4. Wij kiezen voor het steunen van organisaties op gebied van maatschappelijk werk en natuur en ook om ons reclamebudget zo veel als mogelijk op dit vlak te besteden.
  5. Wij kiezen voor het creëren van een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ook voor “omstanders”.
  6. Wij dit alles daar waar mogelijk onderling en naar buiten toe communiceren om het proces van verbetering levend te houden.

Heteren,1 mei 2019.

Ruud Mantel

MVO en CO2

Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.
PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
Tel. 026 - 47 222 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CO2 prestatieladder 

Voortgang CO2 reductie 1e halfjaar 2022

Voor 2024 hebben wij voor onze CO2-uitstoot een reductie van in totaal 2 % in scope 1 en 95% in scope 2, vergeleken met 2021, ten doel gesteld. Om deze doelstellingen te behalen zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Daarvoor zijn een aantal maatregelen doorberekend.

Om te zien hoe ver we in onze doelstelling zijn en waar we het 2e halfjaar en de komende jaren extra aandacht aan moeten besteden, is de uitstoot voor het 1e halfjaar van 2022 berekend en vergeleken met die van de voorgaande semesters.

In het 1e halfjaar van 2022 is de verlichting van het kantoor vervangen door LED verlichting. En een proef gedaan met de "Locator One", een op afstand afleesbare zakbakenmonitor.

De verdeling van de uitstoot per meter is als volgt:

 In 2022 zijn er 2 maatregelen getroffen.

  •  LED verlichting

Vervangen TL door LED. Vervangen van 30 armaturen met deels 1 en deels 2 TL balken van 44W door LED verlichtingsbakken van 30W.
In zaal en keuken investering € 1.650,-, reductie verbruik energie 1.350 kWh. Doordat we al groene stroom gebruiken, geeft dit geen reductie in de CO2 uitstoot.

  • Locator One

Op een zakbaken wordt een online meter geplaatst die op zon-energie werkt. Hierdoor hoeft er niet 2* per week naar project gereden voor opname bakens maar wordt dit online afgelezen. Op locatie alleen plaatsen en weghalen apparatuur. Afname km is afhankelijk van locatie. Pilotproject in Den Bosch. Geschat afname 2000km, ofwel 125 liter diesel. Kosten verhuur/huur Locator One wordt 1:1 doorberekend, Mislopen omzet opname bakens €5.000.

 

Conclusie

In het 1e halfjaar is in scope 1 13,4 ton CO2 uitgestoten. De doelstelling is om in 2024 27,1 ton uit te stoten, 0,6 ton minder dan in 2021. 

Aangezien dieselverbruik de grootste bron is, kan daar de meeste winst behaald worden, door vermindering van de te rijden kilometers, gebruik van schonere bronnen of door vermindering van het verbruik per kilometer. Mede door het gebruik van de Locator One op 1 project hebben we voor dit jaar minder dan de helft van de doelstelling uitgestoten. Dit is echter geen structurele verlaging. De Locator One zal of vaker gebruikt moeten worden, wat uiteraard project afhankelijk is, of andere structurelere maatregelen moeten genomen worden. 

In scope 2 daarentegen hebben we 0,8 ton CO2 in een half jaar uitgestoten, terwijl we voor heel 2024 0,4 ton als doel hebben. Om hier verder te reduceren zal het laden van de auto's meer op groene stroom moeten plaatsvinden en er minder gereden moeten worden met eigen auto's. Dit zijn immers de enige 2 bronnen voor CO2 uitstoot in scope 2. 

De vervanging van de TL-verlichting door LED  levert wel een energiebesparing op, maar geen reductie doordat we groene stroom van Nederlandse oorsprong gebruiken. Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onze VGM-coördinator.

Heteren, 17 augustus 2022
R.C. Mantel, directeur Landmeetkundig en Adviesbureau Meet B.V.

 

Downloads: 

Meetbv CO2 certificaat

Meetbv CO2 2020hj1

Meetbv CO2 2020jaar

Meetbv CO2 2021hj1

MeetBV CO2 2021jaar

MeetBV CO2 2022hj1

Wij werken samen met o.a.

Copyright © Meet BV | Webdesign Buro Blûn | Privacyverklaring