Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verklaring van Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.

De directie van Meetbv verklaart dat:

  1. Wij ons bewust zijn, dat ons handelen invloed heeft op de omgeving en de maatschappij en wij de negatieve afdruk hiervan willen reduceren, of liever nog, geheel weghalen.
  2. Wij kiezen voor het geven van aandacht aan duurzaamheid in verband met onze bedrijfsvoering.
  3. Wij kiezen voor het respectvol omgaan met iedereen die wij tegen komen.
  4. Wij kiezen voor het steunen van organisaties op gebied van maatschappelijk werk en natuur en ook om ons reclamebudget zo veel als mogelijk op dit vlak te besteden.
  5. Wij kiezen voor het creëren van een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ook voor “omstanders”.
  6. Wij dit alles daar waar mogelijk onderling en naar buiten toe communiceren om het proces van verbetering levend te houden.

Heteren,1 mei 2019.

Ruud Mantel

MVO en CO2

Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.
PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
Tel. 026 - 47 222 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CO2 prestatieladder 

Voortgang CO 2  reductie 1e halfjaar 2023

Voor 2024 hebben wij voor onze CO2-uitstoot een reductie van in totaal 2 % in scope 1 en 95% in scope 2, vergeleken met 2021, ten doel gesteld. Om deze doelstellingen te behalen zullen er maatregelen getroffen moeten worden. Daarvoor zijn een aantal maatregelen doorberekend.

Om te zien hoe ver we in onze doelstelling zijn en waar we het 2e halfjaar en de komende jaren extra aandacht aan moeten besteden, is de uitstoot voor het 1e halfjaar van 2023 berekend en vergeleken met die van de voorgaande semesters.

Daarnaast maken we dit jaar de overstap naar trede 5 van de prestatieladder. De uitstoot in scope 3 wordt per jaar in kaart gebracht en zal in dit rapport niet vermeld worden. Binnen scope 3 willen we onze uitstoot van het woon-werk verkeer in 2026 met 8% reduceren t.o.v. 2022.

De verdeling van de uitstoot per meter is als volgt:

 

Opdracht met gunningsvoordeel

Voor de jaren 2023 tot 2025 hebben wij een project van de provincie Gelderland gekregen voor het controleren van de zwemwateren. De algemene reductiedoelstellingen zijn ook op dit project van toepassing.

 

Conclusie

In het 1e halfjaar is in scope 1 13,1 ton CO2 uitgestoten, een kleine afname in vergelijking met het 1e halfjaar van 2022. De doelstelling is om in 2024 27,1 ton uit te stoten, 0,6 ton minder dan in 2021. Het lijkt erop dat we dit kunnen halen.

Aangezien dieselverbruik de grootste bron is, kan daar de meeste winst behaald worden, door vermindering van de te rijden kilometers, gebruik van schonere bronnen of door vermindering van het verbruik per kilometer. 1 van de dieselauto's is vervangen door een schonere dieselauto. Vanwege veiligheidsredenen is hierbij niet voor een electrische auto gekozen. Helaas hebben we de Locator One niet kunnen gebruiken in 2023. Deze zal of vaker gebruikt moeten worden, wat uiteraard project afhankelijk is, of andere structurelere maatregelen moeten genomen worden. 

In scope 2 daarentegen hebben we 1,5 ton CO2 in een half jaar uitgestoten, terwijl we voor heel 2024 0,4 ton als doel hebben. Om hier verder te reduceren zal het laden van de auto's meer op groene stroom moeten plaatsvinden en er minder gereden moeten worden met eigen auto's. Dit zijn immers de enige 2 bronnen voor CO2 uitstoot in scope 2.

In 2023 hebben wij de stap gemaakt naar niveau 5 op de CO2-prestatie ladder. In 2022 was onze uitstoot in scope 3 101,4 ton CO2. Het streven is om in het woon-werk verkeer (met een aandeel van 14,5 ton in 2022) een reductie van 8% te bereiken in 2026 door bewustwording te vergroten en reductie van vervuilend woon-werk verkeer te stimuleren.

 

Heteren, 30 augustus 2023
RC Mantel, directeur Landmeetkundig en Adviesbureau Meet BV

 

downloaden: 

MeetBV certificaat niveau 5

Meetbv CO2 2020hj1

Meetbv CO2 2020jaar

Meetbv CO2 2021hj1

MeetBV CO2 2021jaar

MeetBV CO2 2022hj1

MeetBV CO2 2022jaar

MeetBV CO2 2022-aanvullend-naar-5

MeetBV CO2 2023hj1