Bel: 026 - 47 222 71

PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
info@meetbv.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verklaring van Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.

De directie van Meetbv verklaart dat:

  1. Wij ons bewust zijn, dat ons handelen invloed heeft op de omgeving en de maatschappij enwij de negatieve afdruk hiervan willen reduceren, of liever nog, geheel weghalen.
  2. Wij kiezen voor het geven van aandacht aan duurzaamheid in verband met onzebedrijfsvoering.
  3. Wij kiezen voor het respectvol omgaan met iedereen die wij tegen komen.
  4. Wij kiezen voor het steunen van organisaties op gebied van maatschappelijk werk en natuur en ook om ons reclamebudget zo veel als mogelijk op dit vlak te besteden.
  5. Wij kiezen voor het creëren van een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ook voor “omstanders”.
  6. Wij dit alles daar waar mogelijk onderling en naar buiten toe communiceren om het proces van verbetering levend te houden.

Heteren,1 mei 2019.

Ruud Mantel

CO2 prestatieladder 

Vanuit onze zorgen om het milieu zijn wij actief bezig met het reduceren van onze CO2-uitstoot.Co2 prestatieladder

Daartoe zijn wij sinds 2019 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3.

In onze portfolio op www.SKAO.nl kunt u onze inzichten en plannen inzien. Tevens lichten wij deze in dit overzicht toe.

Voortgang CO2 reductie 1e halfjaar 2020. Voor 2020 hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd m.b.t. de reductie van onze CO2 uitstoot. Hiervoor is de CO2 footprint voor het 1e halfjaar berekend.

 emissie 2019

Om de doelstelling voor 2020 te behalen zijn we afhankelijk van de uitgevoerde maatregelen in 2019 en de nieuw geplande maatregelen in 2020. Van de voor 2019 voorgenomen maatregel is er 1, te weten bewustwording invloed rijstijl op de uitstoot van auto’s, uitgevoerd in 2020.

Voor 2020 zijn de voorgenomen maatregelen: overstappen op groene stroom van Nederlandse herkomst en de verlichting vervangen door LED verlichting. De buitenverlichting is inmiddels vervangen door LED verlichting. De overige maatregelen zijn nog niet uitgevoerd.

Om te zien hoe ver we in onze doelstelling zijn en waar we het 2e halfjaar extra aandacht aan moeten besteden, is de berekende uitstoot vergeleken met het 1e halfjaar 2018.

Knipsel

Opvallend is de grote afname in scope 1, doordat er 1 zakelijke auto minder is. Aandachtspunt voor de rest van 2020 is duidelijk de uitstoot in scope 2, die vooral veroorzaakt wordt door het elektriciteitsverbruik. In de schatting is er vanuit gegaan dat we medio 2020 overstappen naar groene stroom. Dit is op dit moment nog niet uitgevoerd.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onze VGM-coördinator.

Heteren, 27 augustus 2020

R.C. Mantel, directeur Landmeetkundig en Adviesbureau Meet B.V.

 

 

DOWNLOADS: 

pdfMeetBV_CO2_certificaat

pdfMeetbv_CO2_2018

pdfMeetBV_CO2_2019_hj1

pdfMeetBV_CO2_2019jaar

pdfMeetBV_CO2_2020hj1