Bel: 026 - 47 222 71

PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
info@meetbv.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verklaring van Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.

De directie van Meetbv verklaart dat:

  1. Wij ons bewust zijn, dat ons handelen invloed heeft op de omgeving en de maatschappij enwij de negatieve afdruk hiervan willen reduceren, of liever nog, geheel weghalen.
  2. Wij kiezen voor het geven van aandacht aan duurzaamheid in verband met onzebedrijfsvoering.
  3. Wij kiezen voor het respectvol omgaan met iedereen die wij tegen komen.
  4. Wij kiezen voor het steunen van organisaties op gebied van maatschappelijk werk en natuur en ook om ons reclamebudget zo veel als mogelijk op dit vlak te besteden.
  5. Wij kiezen voor het creëren van een schone en veilige werkomgeving voor onze medewerkers en ook voor “omstanders”.
  6. Wij dit alles daar waar mogelijk onderling en naar buiten toe communiceren om het proces van verbetering levend te houden.

Heteren,1 mei 2019.

Ruud Mantel

CO2 prestatieladder 

Vanuit onze zorgen om het milieu zijn wij actief bezig met het reduceren van onze CO2-uitstoot.Co2 prestatieladder

Daartoe zijn wij sinds 2019 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3.

In onze portfolio op www.SKAO.nl kunt u onze inzichten en plannen inzien. Tevens lichten wij deze in dit overzicht toe.

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. Deze footprint maken wij met onderstaande grafieken inzichtelijk. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat door de nieuwe conversiefactoren de uitstoot in scope 2 2,76 ton lager is dan met de oude factoren.

 emissie 2019

 Vanuit deze inzichten hebben wij onze reductie voor 2019 vergeleken met 2018 en met onze verwachtingen voor 2019.

Knipsel

De voorgenomen maatregelen voor 2019 waren

  • het vervangen van een diesel auto door een elektrische auto (reductie scope 1, toename scope 2). Dit is doorgevoerd en heeft inderdaad tot daling van scope 1 en toename van scope 2 emissies geleid.
  • bewustwording van het nieuwe rijden (reductie scope 1) Dit is nog niet uitgevoerd, zal plaatsvinden in 2020.

De toename in scope 2 is echter groter dan verwacht. Bij verdere analyse van de energieverbruiken en CO2 uitstoot blijkt dat m.n. energieverbruik van het kantoor in 2019 in het 1e halfjaar 2019 hoger was dan verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er in 2018 en 1e halfjaar 2019 gewerkt is met een schatting per kwartaal vanuit de jaarafrekening van de energieleverancier. Vanaf het 2e halfjaar 2019 wordt er gewerkt met actuele meterstanden.

Voor 2020 hebben we voorgenomen om over te stappen naar groene stroom van Nederlandse oorsprong en vervangen van de verlichting door LED verlichting. Dit zal een reductie in scope 2 op gaan leveren. Het tijdstip van doorvoeren van deze maatregelen zal bepalen in hoeverre de doelstelling behaald gaan worden.

Als participatie nemen wij deel aan overleg sessies bij Nederland CO2 Neutraal, waar we door middel van werkgroepen ernaar streven ideeën op te doen om de CO2 uitstoot verder te reduceren. Meer informatie over Nederland CO2 neutraal vindt u hier: https://nlco2neutraal.nl

Via deze pagina op onze website brengen wij u periodiek op de hoogte van ons CO2-presteren. Tevens hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Heeft u vragen, opmerkingen en/of verbeteringen over ons CO2 beleid dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onze VGM-coördinator.

 

Heteren, 5 februari 2020

Ruud Mantel, directeur Landmeetkundig en Adviesbureau Meet B.V.

 

 

DOWNLOADS: 

pdfMeetBV_CO2_certificaat.PDF16/07/2019

pdfMeetbv_CO2_2018_.pdf03/07/2019

pdfMeetBV_CO2_2019_hj1.pdf