LANDMEETKUNDIG EN ADVIESBUREAU

Banner Landmeten

Bel: 026 - 47 222 71

PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
info@meetbv.nl

Veldinventarisaties

Voorafgaand aan een plan of studie of na afloop van de aanlegwerkzaamheden wordt de situatie gemeten. Met professionele meetapparatuur legt Meet bv de terreinsituatie vast. Denk aan het opnemen van de verharding, begroeiing en terreinmeubilair. Ook verrichten we klei-inventarisatie.