LANDMEETKUNDIG EN ADVIESBUREAU

Banner Water

Bel: 026 - 47 222 71

PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
info@meetbv.nl

Meet bv brengt de waterbodem in kaart

Dit voeren wij uit voor de delfstoffenindustrie, waterschappen, aannemers en ingenieursbureaus. Het doel van deze peilingen is in hoofdzaak het bepalen van volumes. Bijvoorbeeld volumes baggerspecie maar ook volumes nog te winnen delfstoffen of aan te brengen materiaal voor reconstructiewerkzaamheden. Andere praktische toepassingen zijn het bepalen van de bevaarbaarheid en het controleren dimensionering ten opzichte van vergunningen.

Voor grotere en diepere wateren hebben wij een kajuitboot. Kleinere en ondiepere wateren peilen we met onze vlet met buitenboordmotor. Voor natuurgebieden/stiltegebieden hebben wij een fluistermotor zodat we de omgeving minimaal verstoren.