Bel: 026 - 47 222 71

PvmG Groen 12
6666 LP Heteren
info@meetbv.nl

COVID 19 en Meet bv

Plaats en datum: Heteren, 24 maart 2020.
Betreft: Levering goederen en diensten in het licht van Corona.

Geachte relatie,

De wereldwijde uitbraak van Corona leidt overal tot geheel nieuwe omgangsvormen en maatregelen. Zowel de overheid als bedrijven leggen regels op aan inwoners en personeel over hoe om te gaan met de situatie. Sommige regels zijn wettelijk bindend en andere sterke adviezen. De door bedrijven opgestelde regels zijn bindend voor personeel en bezoekers mits ze ten minste voldoen aan de door de overheid gegeven regels en adviezen.

Ook aan personen wordt door de overheid een zekere mate van zelfbeschikking toegekend. Als en indien iemand een situatie als te risicovol of te beangstigend beschouwd, heeft in ieder geval een werkgever niet veel dwingende mogelijkheden om deze persoon in die situatie te plaatsen.

Het begrip “overmacht” in leveringsvoorwaarden van bedrijven schiet voor wat betreft de huidige situatie met de uitbraak van Corona te kort. Daarom bij deze van ons uit een aanvulling op de betreffende leveringsvoorwaarden

Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V. laat bij deze weten dat het niet, te laat, of gedeeltelijk nakomen van aangegane verplichtingen over en weer (dus zowel bij leveringen van goederen en diensten door leveranciers aan ons als levering door ons aan afnemers), door oorzaken verband houdende met Corona, naar mening van landmeetkundig en adviesbureau Meet BV, vallen onder overmacht.

Bij gedeeltelijke of latere levering, of al gemaakte kosten, zal dit zowel voor leveringen als bestellingen naar rato worden vergoed.

Beide partijen zullen, zodra dit het geval is of dreigt te worden, elkaar direct informeren.

Het betreft hierbij zowel wettelijke regels, bedrijfsmatig opgelegde regels als ook individuele afwegingen.

(Deel)betalingen over en weer zullen worden verricht, wanneer de goederen of diensten (deels) zijn geleverd of wanneer er al noodzakelijk kosten zijn gemaakt. Een en ander naar redelijkheid en billijkheid.

Vervolgschade door verlate of niet nakomen van (deel)levering zal wederzijds niet worden geclaimd.

We zullen met zijn allen samen deze tijd door moeten komen en wij zijn van mening dat begripvol en respectvol met elkaar omgaan hier een zeer belangrijk onderdeel van is. Dit document is te goeder trouw opgesteld om duidelijkheid naar elkaar te scheppen en is niet juridisch gecheckt. Daarnaast kunnen wij door thuiswerken minder goed bereikbaar zijn op het telefoonnummer 026-4722271.

Wel zijn wij altijd bereikbaar op onze mailadressen.

Of mobiel via Dick van Leeuwen: 06-20744812 en Ruud Mantel: 06-51698492

 

Ruud Mantel
(directeur)